Zarząd Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, zawiadamia, że w dniu 27 maja (piątek) 2022 roku, o godz. 18.00, odbędzie się, Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze  Członków Sowarzyszenia. Miejsce Zebrania – Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - sala sesyjna. Sprawozdania finansowe za 2021 r., propozycje uchwał oraz protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, są wyłożone do wglądu w biurze Stowarzyszenia, Wągrowiec, ul. Brzozowa 23.