Zarząd Stowarzyszenia:

1.     ks. prał. Andrzej Rygielski – prezes zarządu

2.     Bogumiła Nickel           – wiceprezes

3.     Stanisław Owsianny    – sekretarz

4.     Marian Talaczyński     – skarbnik

5.     Piotr  Stanowski           – członek zarządu

6.     Bronisław Pędzisz       – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

1.     January Bątkiewicz – przewodniczący komisji

2.     Piotr Jarczak             – sekretarz komisji

3.     Robert Jabłoński      – członek komisji